Descarca noua aplicatia
Alexo restaurant

Termeni si conditii


1. INTRODUCERE 

Prezenta secțiune definește condițiile de utilizare a website-ului https://www.pizzaalexo.ro/ de către potențiali vizitatori sau clienți. Prin utilizarea website-ului, consimțiți să respectați termenii și condițiile prezentei secțiuni. Dacă nu acceptați termenii și condițiile prezentei secțiuni, nu trebuie să utilizați acest website. Aspectele privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt guvernate de “Politica de confidențialitate”, care completează această secțiune de “termeni și condiții”. Vă rugam să citiți în întregime politica de confidențialitate cu privire la datele personale prelucrate accesând acest link …….. 


2. IDENTITATE 

Website-ul https://www.pizzaalexo.ro/ este proprietatea societății S.C. Alexo Garden S.R.L., cu sediul în Târgoviște, jud. Dâmbovița, Calea Domnească, Nr. 179, având CUI RO17646279 și Nr. Înreg. la Registrul Comerțului J15/617/2600, IBAN RO88 BRDE 160S V063 9970 1600, deschis la BRD Târgoviște, reprezentată legal prin domnul Teșilică Mihai în calitate de Administrator.


3. PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Întregul conținut al website-ului – fotografii, elemente de grafică web, simboluri, texte, programe sau alte date sunt proprietatea S.C. Alexo Garden S.R.L. și a partenerilor săi și este protejat de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completarile ulterioare. 


4. UTILIZAREA CONȚINUTULUI WEBSITE-ULUI

În calitate de utilizator, trebuie să respectați toate politicile puse la dispoziție în cadrul website-ului societății S.C. Alexo Garden S.R.L. 

Nu utilizați website-ul societății S.C. Alexo Garden S.R.L. în mod necorespunzător. De exemplu, nu încercați să influențați sau să îl accesați în alt mod decât prin interfața și prin instrucțiunile oferite de Alexo Garden S.R.L. Putem întrerupe sau înceta furnizarea serviciilor către dumneavoastră dacă nu respectați termenii și condițiile sau politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător. 

Navigarea pe website-ul nostru nu permite reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acesta, de către orice persoană, fără a obține în prealabil acordul nostru scris. Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform legilor în vigoare. Încercarea, de orice natură, de modificare a imaginilor și informațiilor prezentate pe website-ul S.C. Alexo Garden S.R.L., dă dreptul unilateral și neechivoc deținătorilor săi legali de a se adresa instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unei asemenea fapte. Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal, astfel că orice încercare de a exploata website-ul în scopuri comerciale sau contrare intereselor S.C. Alexo Garden S.R.L. este interzisă. 


5. RESPONSABILITATE 

S.C. Alexo Garden S.R.L. face toate eforturile rezonabile pentru ca informațiile oferite pe website să fie corecte, exacte și actualizate, însă nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru omisiuni, erori în conținutul website-ului. Preparatele culinare prezentate pe website sunt cu titlu orientativ, iar anumite caracteristici pot diferi față de imagini. Cu toate acestea, S.C. Alexo Garden S.R.L. va prezenta cât mai detaliat și corect produsele și serviciile, respectând acuratețea acestora. Cu excepția cazurilor în care se prevede contrariul, nu declarăm și nu garantăm:

 •     
 • Că     există identitate între produsele prezentate în imaginile     publicate pe website-ul S.C. Alexo Garden S.R.L. și produsele care     vor fi livrate;      

      
 • Disponibilitatea     website-ului S.C. Alexo Garden S.R.L. sau operarea acestora fără     erori sau întreruperi;

      
 • Compatibilitatea     website-ului S.C. Alexo Garden S.R.L. cu sistemul de operare și     software-ul telefonului sau calculatorului utilizatorilor;     utilizarea și navigarea website-ului S.C. Alexo Garden S.R.L. se     face pe răspunderea utilizatorilor. Astfel, utilizând acest     website, sunteți de acord că S.C. Alexo Garden S.R.L. nu poate fi     responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse     de navigarea și utilizarea website-ului, inclusiv dar fără a se     limita la defecțiuni sau viruși care pot apărea pe computerul     dumneavoastră sau orice altă platformă pe care utilizați     website-ul.      


6. UTILIZAREA PLATFORMELOR DE COMENZI ONLINE APARȚINÂND S.C. ALEXO GARDEN S.R.L.

6.1. Comenzi

S.C. Alexo Garden S.R.L. pune la dispoziția utilizatorilor și cumpărătorilor o platformă online prin care aceștia vor putea plasa o comandă pentru achiziționarea produselor afișate în interfața website-ului.

Cumpărarea produselor se poate face prin înregistrarea utilizatorilor sau completarea formularului de comandă cu datele solicitate. 

Utilizatorul/cumpărătorul răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate pentru înregistrarea contului sau plasarea comenzii. S.C. Alexo Garden S.R.L. răspunde pentru onorarea comenzilor primite și pentru conformitatea produselor furnizate utilizatorilor/cumpărătorilor. Prin finalizarea comenzii utilizatorul/cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și actualizate la data plasării comenzii. Prin finalizarea comenzii, utilizatorul/cumpărătorul consimte ca angajații S.C. Alexo Garden S.R.L. să îl contacteze în situația în care este necesară contactarea acestuia. S.C. Alexo Garden S.R.L. poate anula comanda efectuată de către utilizator/cumpărător, în urma unei notificări prealabile, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 •     
 • neacceptarea     de către banca emitentă a cardului clientului, a tranzacției, în     cazul plății online;

      
 • invalidarea     tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de S.C. Alexo     Garden S.R.L., în cazul plății online;

      
 • datele     furnizate de către utilizator/cumpărător sunt incomplete și/sau     incorecte; pentru motive justificate S.C. Alexo Garden S.R.L. își     rezervă dreptul de a restricționa accesul     utilizatorilor/cumpărătorilor în vederea efectuării unei comenzi     în cazul în care consideră că în baza conduitei sau activității     necorespunzătoare, acțiunile acestora ar putea prejudicia S.C.     Alexo Garden S.R.L.


6.2. Livrare și plată 

S.C. Alexo Garden S.R.L. asigură prepararea și livrarea corespunzătoare a produselor comandate de către utilizatori/cumpărători. Plata comenzii se va face de către clienți prin modalitățile puse la dispoziție de către S.C. Alexo Garden S.R.L. 

Societatea S.C. Alexo Garden S.R.L. nu va putea fi trasă la răspundere pentru orice întârziere în executare sau neexecutarea furnizării produselor în cazul în care apar probleme ca urmare a oricărui eveniment care este în afara controlului său. 


6.3. Politica de retur și responsabilitate 

Preparatele culinare prezentate pe website-ul S.C. Alexo Garden S.R.L. sunt cu titlu orientativ, iar anumite caracteristici pot diferi față de imagini. S.C. Alexo Garden S.R.L. poate publica pe website produse/promoții practicate de către acesta într-un anumit interval de timp și în limita stocului disponibil. Astfel, S.C. Alexo Garden S.R.L. își asumă dreptul de a nu onora anumite comenzi, în cazul în care produsele respective nu mai fac parte din oferta curentă. 

În cazul în care un produs comandat de către utilizator/cumpărător nu poate fi livrat de către S.C. Alexo Garden S.R.L., acesta din urmă va informa clientul asupra acestui fapt și va returna în contul clientului contravaloarea comenzii. S.C. Alexo Garden S.R.L. răspunde pentru rezolvarea reclamațiilor sau problemelor sesizate de clienți în legătură cu calitatea produselor, cu livrarea acestora sau în legătură cu orice alte aspecte legate de prepararea, vânzarea și livrarea produselor, după preluarea comenzii transmise prin intermediul platformei online. În cazul în care, în urma verificării, se dovedește că produsele nu respectă cerințele menționate de către client în formularul de comandă, produsele se înlocuiesc. 

Conform art. 16 din O.U.G. nr. 34/2014 sunt exceptate de la dreptul de returnare: 

 •     
 • produse     confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau     personalizate în mod clar;

      
 • produse     care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

      
 • produse     sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a     sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate     de consumator;

      
 • produse     care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil     amestecate cu alte elemente.7. PROMOȚII ȘI OFERTE SPECIALE 

Echipa S.C. Alexo Garden S.R.L. își stabilește singură regulamentele promoțiilor și a ofertelor speciale pe care le desfășoară. Promoțiile active sunt aduse la cunoștință clienților prin intermediul website-ului, al aplicației ALEXO, prin e-mail sau alte modalități de promovare. De promoții beneficiază doar acei participanți care respectă întocmai regulile afișate, S.C. Alexo Garden S.R.L. rezervându-și dreptul de a întrerupe sau anula în orice moment promoția fără o notificare prealabilă. 


8. MODIFICĂRI

S.C. Alexo Garden S.R.L. își rezervă dreptul de a amenda, modifica, actualiza, întrerupe operarea acestui website sau al oricărui conținut publicat pe acest website în orice moment, fără o notificare prealabilă. Putem, de asemenea, modifica și acești termeni și condiții la anumite intervale de timp.
9. DISPUTE ȘI CONFLICTE

Orice conflict ivit între S.C. Alexo Garden S.R.L. și clienți va urma calea unei concilieri amiabile. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale în vigoare de la momentul respectiv, soluționarea conflictelor fiind de competența instanțelor române. 

Fiind de acord cu acești termeni și condiții clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.


10. DISPOZIȚII FINALE 

În cazul în care una sau mai multe clauze din cele menționate mai sus va fi declarată nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, clauza declarată nulă nu va afecta validitatea celorlalte clauze, cu excepția cazului în care se găsește în strânsă legătură cu aceasta din urmă.